مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا داود((عليه السلام)) از انبياي اولوالعزم است؟
چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
افرادي كه باحضرت نوح((عليه السلام)) در كشتي بودند با آنكه پاك بودند چرا باز در نسل بشر انحرافات و فاجعه هايي پيش آمد؟
اينكه در قرآن درباره پسر نوح ((عليه السلام))آمده است كه:( اِنَّهُ عَمَلُ غَيرُ صالِح ; او عمل غير صالح است)؟
گفته شده كه حضرت نوح((عليه السلام)) از تمام جانوران يك جفت تن و ماده رادر كشتي جا داده است امروز مي نويسند بيش از 800 هزار نوع حيوان وجود دارد. مگر كشتي نوح چه اندازه بوده كه يك جفت از اين تعداد از آن جا گرفته است؟
با اينكه ملكوت آسمانها و زمين مشهود حضرت ابراهيم((عليه السلام))است، چگونه از خداوند شهود كيفيت زنده شدن مردگان را تقاضا مي كند؟
آيا از آنچه در روايات وارد شده كه خداوند قبل از حضرت آدم((عليه السلام)) چندين هزار آدم آفريده است، نظريه داروين تقويت نمي شود؟
آيا ممكن است اعتقاد به ديني غير از اسلام، مورد پذيرش خداوند باشد؟
اگر همه اديان الهي كاملند چگونه دين پيامبر ما((صلي الله عليه وآله)) كاملترين دين است؟
چگونه مي توان به باطل بودن عقايد اديان ديگر پي برد؟
اديان پيشين با چه عنواني ظهور اسلام را خبر داده بودند و آيا اسلام قبل از پيامبر((صلي الله عليه وآله))وجود داشته است؟
آيا اجراي دستورات ديني براي كسب رشد معنوي، تحت برنامه و اصول خاصّي مي باشد يا فقط انجام واجبات و ترك محرّمات كافيست؟
  1. 734 از 4632