مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در جايي گفته شده : قرآن بر قلب پيامبر نازل شد. در جاي ديگر گفته شد: بر قلب فاطمه نازل شد. چگونه قرآن بر قلب دو شخص نازل مي شود؟

اختلافاتي كه در بين مفسران در تفسير آيه هاي قرآن است , چگونه توجيه مي شود؟

اگر كسي كه قرآن را غلط ميخواند، با قرائت خود مزد بگيرد، اشكال دارد؟

آيا خواندن سوره قدر ثواب شهادت در راه خدا را دارد؟

لطفاً تعدادي منبع در خصوص فلسفه , علوم قرآن , هدف زندگي و دين شناسي معرفي نماييد.

اگر بخواهيم آيات قرآن را معنا و تفسير كنيم , از چه طريقي بايد شروع كرد؟

قرآن مي فرمايد: خداوند به شيطان فرمود: .(1) شريك بودن شيطان در مال و فرزند انسان به چه صورت است ؟

(پـاورقي 1.اسراء (17 آيهء 64

محمد, علي , فاطمه و قرآن در لغت چه مفهومي دارند و خداوند از اين اسم ها چه منظوري دارد؟

پولي كه در ازاي قرائت قرآن و يا آموزش قرآن دريافت ميشود، چه حكمي دارد؟

آيا رعايت مخارج حروف جهت اقامه نماز و قراءت قرآن لازم است؟

اگر كسي نذر كند كه اگر مشكلش بر طرف شد ، هر روز سه جزء قرآن بخواند، ولي اكنون با توجه به شغلش ، عمل به اين نذر مقدرو نيست، وظيفة او چيست؟

چه سورههايي از قرآن مجيد، داراي سجدههاي واجب هستند؟ نحوه سجده به چه صورتي است؟ آيا هنگام قرائت قرآن، بايد اين كار انجام شود و در چه مكاني؟

  1. 2644 از 4632