مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يوم المعلوم كه خداوند تا آن روز به شيطان مهلت داده چه روزي است ؟
آيا شيطان زماني مقرب درگاه الهي بود؟
آيا شيخ نجدي از القاب شيطان است ؟
آيا شيطان داراي فرزند است ؟ حضرت عزراييل چطور؟
چگونه مي توان از وسوسه شيطان در انجام كارهاي خير رهايي يافت؟
شيطان چيست؟
چرا خداوند شيطان را در مقابل انسان قرار داد؟
با علم به اينكه كافران و رانده شدگان درگاه خدا در بهشت راه ندارند، چطور شيطان در بهشت وارد شد و حضرت آدم((عليه السلام)) را فريب داد؟
آيا شيطان وجود دارد؟
با علم به اينكه كافران و راندشدگان درگاه خدا در بهشت راه ندارند، چطور شيطان در بهشت وارد شد و حضرت آدم((عليه السلام)) را فريب داد؟
آيا شيطان از ملايك بود كه به او امر شد بر حضرت آدم((عليه السلام)) سجده كند؟
آيا شيطان موجودي داراي اختيار است؟
  1. 624 از 4632