مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جُنيد بغدادي كيست؟
الكسيس كارل كيست؟
شهيد اوّل، دوم، سوم و چهارم كيانند؟
شَدّاد كه بود؟
شّريح قاضي كيست؟
رستم كيست؟
ابن سبا كيست؟
ويليام جمس كيست؟
عُتبه كيست؟
زيد بن حارثه كه بود؟
درباره زندگي و شخصيّت حضرت يسع پيامبر توضيح دهيد.
درباره حضرت دانيال((عليه السلام)) توضيح دهيد.
  1. 2244 از 4632