مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا به نظر شما در حكومت جمهوري اسلامي ايران ، آزادي مطلق وجود دارد ؟
چرا در برابر عقبگرد جوانان و سستي فكري آنان اقدامي نمي شود ؟
آيا قبل از بلوغ مي توان گناه كرد؟
اختلاط دختر و پسر در محيط هاي آموزشي و غيره چه محذوري در پي خواهد داشت؟
چه عواملي، ما جوانان را گمراه مي كند؟
براي جلوگيري از فساد، در جوانان شهرستاني چه پيشنهادي مي شود؟
مهم ترين عاملي كه جوانان ما را در حال حاضر به فساد مي كشاند چيست؟
غذاي روحي جوانان چيست؟
جوانان چگونه از خدا بخواهند كه آنان را عاقبت به خير كند؟

براي تسهيل ازدواج دانشجويي چه راهي را پيشنهاد مي كنيد؟
براي جواناني كه در حال تحصيل، امكانات ازدواج برايشان فراهم نيست راه نزديك نشدن به گناه چيست؟
چرا در برابر عقبگرد جوانان و سستي فكري آنان اقدامي نمي شود؟
  1. 2297 از 4632