مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خدا جسم نيست پس چرا كلمه « تو » را برايش بكار مي برند؟
در فيزيك و مكانيك مي خوانيم كه عامل به وجود آمدن اجسام مادي انرژي است و مي دانيم انرژي ماده تبديل مي شود از اين نمي توان نتيجه گرفت كه خدا انرژي است و به ماده تبديل مي شود؟
آيا خدا روح است؟
معناي نامحدود چيست؟
چرا آفريدگار جهان را « خدا » نام نهاده اند؟
در قرآن آمده است انسان در هنگام نياز به سوي خدا مي رود . اگر به گونه اي شود كه او به خدا نيازي نداشته باشد ، آيا باز هم به سوي خدا خواهد رفت؟
چرا نبايد براي شناخت خداوند ، خود را مقياس قرار دهيم؟
اينكه مادّه گرايان مي گويند : « سازنده جهان ، اتم است . » پاسخش چيست؟
خدا چگونه بوجود آمده است؟
ماده پرستي چه زياني دارد؟
چرا انسانها با اينكه مدّتهاي زيادي است زندگي كرده اند حقيقت حيات و دين براي آنان كشف نشده و همچنان در سرگرداني به سر مي برند؟ و چرا نبايد حقيقت كاملاً در برابر ديدگان آنان باشد؟
چرا اگر كسي بگويد : آيا بهتر نبود كه من آفريده نمي شدم نوعي كفران نعمت است؟ زيرا اين شخص مي گويد من نمي توانم آنچه را كه خدا گفته انجام دهم و به ناچار عذاب خواهم شد پس چه بهتر كه اصلاً خلق نمي شدم؟
  1. 1342 از 4632