مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد رشتة روان شناسي باليني و مدرك P. .H.D توضيح دهيد.

در مورد رشتة روان شناسي باليني و مدرك P. .H.D توضيح دهيد.

علاج زود رنجي چيست؟
آيا درست است كه عده اي مي گويند خلافت پس از عثمان به معاويه مي رسد و نه به حضرت علي (ع ) ؟
آيا معاويه از كاتبان وحي بوده است ؟
نظر شيعه درباره مروان فقيه چه مي باشد ؟
آيا جابربن حيان علم خود را از امام صادق آموخته است؟
: مقام علمي ابوريحان از ديدگاه استاد مطهري چگونه است؟
محمد بن عبدالكريم شهرستاني عالم بزرگ اهل سنت درباره امام صادق چه ميگويد؟
نظر ميرعلي هندي از معاصرين سُنّي مذهب در مورد ويژگيهاي زمان امام صادق(ع) و شخص امام چيست؟
شيخ مفيد چگونه امام كاظم(ع) را توصيف ميكند؟
صعصعة بن صوحان كه بود و جمله معروف او در هنگام به خلافت رسيدن امام علي كدامست؟
  1. 2472 از 4632