مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا با اين كه پيامبر اكرم(ص) بارها حضرت علي(ع) را به مردم به عنوان جانشين معرّفي نمود، مردم بعد از وفات پيامبر(ص) ابوبكر را به عنوان خليفه قبول كردند؟

اشخاصي مانند ابوبكر و عمر كه خدماتي به اسلام كردهاند و ظلم هايي به حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) كردهاند، آيا با اين حال باز ميتوان پيروان آنان و خودشان را جزء مسلمانان حساب كرد؟

رابطه غيبت امام عصر(عج) با فلسفه وجودي آن حضرت(ع)؟

ميدانيم از خصوصيات مسئولان در حكومت اسلامي، ساده زيستي است، حال آيا ميتوان به بهانه مقتضيات زمان، تجمل گرايي برخي از مسئولان را توجيه نمود؟ مثلاً بگوييم چون قلمرو حكومتي امام علي(ع) در آن زمان كوچك تر از ايران امروز بود، ساده زيستن ميسّر نميباشد؟

آيا ميشود انسان خود را مثل پيامبران و امامان تصور كند، تا گناه نكند؟

اگر مداحي در مدح امام حسين و پيامبران الهي خود را سگ خطاب كند، كار درستي ميكند، حال آن كه امام حسين(ع) انسان پاك ميخواهد، نه نجس؟!

اگر خداوند انسان را براي رساندن به كمال آفريده، پس جهنم براي چيست؟ با توجه به اين كه هيچ يك از ما معصوم نيستيم، احدي به جز معصومين(ع) وارد بهشت نميشود.

جايگاه شيعه و سني نزد خداوند به چه شكلي است؟

چرا كام نوزاد را با آب فرات برميدارند، مگر آب فرات تصفيه شده و بهداشتي است؟

قبور مطهر ائمه(ع) را چگونه زيارت كنيم تا مورد قبول قرار گيرد و پس از زيارت احساس رضايت قلبي به دست آيد؟

اگر كسي اشياي فلزي كوچكي را كه عكس امامان(ع) يا دعا روي آن حك شده در سجادهاش بگذارد اشكالي ندارد؟

چرا در تاريخ ولادت و شهادت بعضي از ائمه(ع) اختلاف است؟

  1. 1897 از 4632