مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- آيا علائم حتمي ظهور امام زمان « عج» متعلق «بدا» واقع مي شود ؟
2- كتابهاي مستندي كه يك دوره كامل امام شناسي و بويژه مهدي شناسي باشد را معرفي فرماييد ؟
1- آيا 313 نفري كه ياران حضرت هستند اشخاص معلومي هستند به عبارت ديگر آيا ماهم مي توانيم با رعايت تقوا به اين مرتبه برسيم يا نه ؟
2- آيا اگر 313 نفر تكميل شود امام زمان «عج » ظهور مي نمايد ؟ وجود اينها علت تامه براي ظهور است ؟
1- بهترين عمل فردي در دوران غيبت براي پيش انداختن وتعجيل فرج امام زمان«عليه السلام » كدام است ؟ بهترين عمل جمعي ؟
1- آيا امام زمان «عج » همسر و فرزند دارند ؟
2- آيا وقتي آقا ظهور كنند تمام دنيا را فساد گرفته است يا نه ،همه انسانها منتظر واقعي اند ؟
1- آيا نزديك شدن ظهور مهدي «عج » بانشانه هاي همراه است ،آن نشانه ها چيست ؟
1- چگونه مي توان منتظر واقعي حضرت ولي عصر «عج » بود ؟
1- آيا امام زمان «عج» ازدواج كرده اند ؟
1- آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟
2- عمر شريف آقا امام زمان «عج» چند سال است ؟
1- آيا امام زمان «عج » ازدواج كرده اند ؟ و داراي فرزند هستند ؟
  1. 1692 از 4632