مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه ناودان طلا و ثواب زياد براي اقامه نماز در زير آن چيست؟

مطلبي را حقير از يكي از منبريها شنيدم، ميخواستم بدانم آيا صحيح است، مدركش كجا است؟ علامه اميني فرموده: من روز قيامت كه بشود، يقه عُمَر را ميگيرم، زيرا چهل سال وقت مرا گرفت كه اثبات كنم علي(ع) مسلمان بوده است، و او را لعنت نكنيد.

حكم مصادره اموال را بيان نماييد، به اين صورت كه در چه مواقعي جائز است و اين كه اموال شخصي (مسلمان يا غير مسلمان) مصادره شود، به حكم چيست؟

با توجه به سوابق و لواحق عمر سعد چرا حضرت مسلم(ع) او را وصي خود قرار داد؟ آيا بهتر از او كسي نبود تا وصيّت خويش را به او نمايد؟

ساب النّبي مهدور الدم است. آيا در حكومت اسلامي ايران بايد با اجازه مجتهد به مجازات برسد، چرا؟

اگر بخواهيم به طور آزاد به مطالعه و آموختن فلسفه و حكمت اسلامي، همچنين عرفان اسلامي بپردازيم، چه روش و سير مطالعاتي را بايد در پيش بگيرم؟

رابطه فلسفه و حكمت اسلامي با عرفان اسلامي چگونه است و كدام يك مقدّم بر ديگري است؟

چرا وقتي غير مسلماني ميخواهد مسلمان شود، بيشتر مذهب تسنن را انتخاب ميكند؟

چرا خودكشي در اسلام حرام است؟

چرا ديه يك فرد ارمني و يا اقليّتهاي ديگر نصف ديه مسلمان است؟

چرا ما مسلمانها در صنعت نظامي و ماشيني عقب افتاده هستيم؟

باتوجه به اين كه آمريكا دو كشور مسلمان افغانستان و عراق را اشغال كرده، وظيفه مسلمانان در برابر اين عمل چيست؟ وحدت مسلمانان در كجا كارآيي دارد؟ چرا اتحاد مسلمانان در برابر اشغالگران بسيار ضغيف است؟

  1. 824 از 4632