مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مدتي است دولت جمهوري اسلامي , خدمت سربازي را ميفروشد و پول دارها مي خرند و بي پول هابايد اجباراً به خدمت سربازي بروند. آيا اين عمل از عدالت اسلامي است ؟

براي تشكر از علماي دين و روحانيون چه بايد كرد؟

جوان را تعريف كنيد.

بسيج يعني چه ؟

در امر به معروف و نهي از منكر موفق نيستم . چه كار كنم ؟

براي نهادينه شدن اصول عقايد جوانان چه بايد كرد؟

در همسايگي ما چند فقير زندگي مي كنند. پدرم هر ماه به اين ها كمك مي رساند. اين كار چگونه است ؟

ويژگي هاي يك مسجد جوان پسند كدام است ؟

چگونه نماز به دوري از گناه و كاهش جرم و جنايت مي انجامد؟

استقبال جوانان را در مساجد مختلف چگونه مي بينيد؟ علت عدم حضور برخي جوانان در مساجدچيست ؟

آيا وجود كانون فرهنگي , بسيج , كتابخانه و امثال آن را مي توان از علل جذب جوانان به مسجددانست ؟

آيا نهادهاي ديني مربوط به امور مساجد, وظيفهء خود را در مورد جذب جوانان به مسجد انجام داده اند؟

  1. 368 از 4632