مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كسي توانسته است بفهمد دنيا چه موقع به پايان مي رسد ؟
آيا در قيامت مرگ وجود دارد ؟
قيامت در چه زماني است ؟
در قيامت پس از رسيدگي به حساب افراد چه مي شود ؟
چرا بعضي معاد را قبول ندارند ؟
آيا كساني كه به بهشت مي روند ، جز خوردن و خوابيدن ، كار ديگري هم انجام مي دهند ؟
قيامت چه وقتي است ؟
آيا با پيشرفت علم مي توان به زمان قيامت علم پيدا كرد ؟
انسان در محشر تنهاست يا با دوستان خويش ؟
آيا زندگي در آخرت بي پايان است ؟ آيا در اين صورت لازم نمي آيد انسان با خداوند در ابديت شريك باشد ؟ علاوه بر آن ، هر چيز كه ابتداء داشته باشد بالاخره فنا و نيستي هم دارد يا خير ؟
آيا در قيامت به همين شكل محشور مي شويم يا به گونه اي ديگر ؟
آيا روز قيامت پنجاه هزار سال است ؟ چطور چنين چيزي ممكن است ؟
  1. 1646 از 4632