مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اثبات امير المومنين(ع) براي امام اول بودن؟

به نظر شما ريشه اصلي مخالفت سني با امامت علي(ع) بعد از پيامبر (ص) چيست؟ و اكنون عقيده و توجيه آنان در مورد اين مطلب چيست و چگونه آنرا توجيه مي نمايند؟

ولايت براي چه به وجود آمده است؟ و ولايت در جامعه براي چه چيزي است؟

وظيفه انسان در برابر ولايت چيست؟

چرا ولي عظمي، اجازه و دستور جهاد را در برابر مستكبران زمان، آمريكا و اسرائيل جنايت كار نمي دهند؟ زيرا اين مستكبران حرم اميرالمؤمنين علي ع را گلوله باران كرده و عده زيادي از مسلمين عراق را قتل عام كرده اند. چرا ولايت ساكت است؟

چرا ولي عظمي، اجازه و دستور جهاد را در برابر مستكبران زمان، آمريكا و اسرائيل جنايت كار نمي دهند؟ زيرا اين مستكبران حرم اميرالمؤمنين علي ع را گلوله باران كرده و عده زيادي از مسلمين عراق را قتل عام كرده اند. چرا ولايت ساكت است؟

چرا اهل سنت حضرت علي (ع) را به عنوان امام قبول ندارند؟

مدت امامت امام علي (ع) كه نوشته اند حدود 30 سال بود با توجه به خليفه هاي همراه او اين امامت چگونه براي شيعيان آن زمان بوده است؟

با اينكه امامان فرزندان زيادي داشتند چگونه يكي از فرزندان آنان به امامت انتخاب مي شدند آيا خود ائمه انتخاب مي كردند يا مردم و اگر ائمه انتخاب مي كردند آيا اين امامت انتصابي نيست؟

فضيلت اخلاقي چگونه به دست مي آيد و امامان چگونه به اين مرتبه رسيده اند؟

در مورد آيه تطهير داريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... و شيعه معتقد است كه اراده در اين آيه اراده تكويني است و در سوره يس مي خوانيم اذا اراد الله بشيء ان يقول له كن فيكون و مراد از اراده در سوره يس اراده تكويني است آيا در مورد عصمت اهل بيت در آيه تطهير جبر پيش نمي آيد كن فيكون؟

چرا آقا ابوالفضل (ع) زهرا (س) علي اصغر (ع) را حضرت لقب مي دهند؟

  1. 2005 از 4632