مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خواب هايي كه مي بينيم تا چه اندازه اهميت دارند؟

آيا قرار گرفتن مجسمه و يا عكس در برابر نمازگزار براي نماز اشكال ايجاد مي كند؟

آيا مؤسسه اي وجود دارد كه كاست هاي سخنراني آقاي الهي قمشه اي را تهيه و توزيع كند؟ آيا اين مطلب واقعيت دارد كه ايشان براي هر سخنراني مبلغ هنگفتي پول دريافت مي كند؟

دكتر سروش در چه زمينه هاي نظريه داده است؟ آيا امكان دسترسي سريع به آثار وي به همراه نقد آن ها وجود دارد؟

دكتر سروش چه كسي است؟ لطفاً زندگي نامة سياسي و شخصي وي را از ابتدا تا به امروز شرح دهيد.

چرا امر به معروف و نهي از منكر بر هر فرد مسلمان واجب است؟

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟

چرا رساله هاي توضيح المسائل به نثر روان و امروزي نوشته نمي شود كه براي همه قابل فهم باشد؟

دوست دارم حداقل بهترينها باشم، آيا ميتوانم مانند علي (ع) باشم؟ آيا خدا مرا مانند رجبعلي خياط براي خود هدايت ميكند؟ آيا ممكن است؟

آيا پول هايي كه با نيت دو برابر شدن وام بر اساس ضوابط صندوق گذاشتهاند، ربا محسوب ميشود (به فتواي مقام معظم رهبري)؟

بر اساس ضوابط صندوق ذخيرة بسيجيان به افراد بسيجي با شرايطي وام پرداخت ميشود، حكم شرعي پول هايي كه صندوق به بسيجيان عضو پرداخت مينمايد چيست؟

به چه دليل كشورهاي غربي با همه جناياتي كه در آن ها واقع مي شود (مانند خوردن زنده زنده جنين) دچار عذاب و بلا نمي شوند و داراي ثروت و پيشرفت هستند، اما جايي مانند بم دچار عذاب مي شود؟ (فلسفه شرور كه خوانده ايم، قانع كننده نبوده است).

  1. 418 از 4632