مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدفهاي حياتي اجتماعي بر چند نوع عمده تقسيم مي‎گردند؟
آيا در قرآن در مورد هم نشين بد آيه اي هست؟
راه نجات از همجنس گرايي چيست؟
در رستوراني كه كار ميكنم عده اي از من سوال مي كنند كه ديدگاه اسلام در مورد كساني كه گرايش به هم جنس خود دارند چيست ؟ ايشان مي خواهند بدانند كه برخورد اسلام با چنين افرادي چگونه است ؟
آيا در احاديث معيارهاي صريحي درباره همنشين وجود دارد؟
آيا در حديثي مشخصه صريحي در باره همنشيني داريم؟
آيا در قرآن در مورد همنشين بد آيه اي هست؟
با كدام دسته اي مردم نبايد همنشيني كنيم؟
با كدام گروه نبايد همنشيني كرد؟
قـرآن دربـاره هـوا پـرستان در مورد هوا پرستان كه با وجود عقل و چشم و گوش بيراهه مي روند مـي فـرمـايد : همچون چهارپايانند و بعد فراتر رفته و مي گويد : بلكه ازآنها گمراهترند چرا از چهارپايان گمراهتر ؟
چرا خداوند، هواهاي نفساني را در انسان قرار داد؟
قـرآن در مـورد يـهـود مي گويد : گفتند جز چند روزي آتش دوزخ به ما نمي رسد و اين افترا و دروغـي را كـه بـه خـدا بـسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بود مگر ممكن است انسان دروغي بگويد و يا افترائي به خود ببندد و بعد خودش تحت تاثير آن واقع گردد و به آن مغرور شود ؟
  1. 713 از 4632