مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در سيره بزرگان دين و علما استفاده ابزاري از ماديّت براي رسيدن به معنويّت نشده است؟علت جهاني شدن و ماندگاري زرتشت اين بوده كه فلسفه را وارد زندگي كرده و غرب از آن برداشت نموده و در حال حاضر بسياري از پيشرفت غرب نتيجه اين كار است. آيا اين مطلب صحت دارد؟آيا غير از اين كه درباره اسلام و شيعه بايد تحقيق و پژوهش انجام دهيم لازم است درباره اديان و مذاهب ديگر نيز تحقيق كنيم ؟ تحقيق در مسائل ديگر آيا برايدعوت آنها به دين اسلام و جواب دادن به سؤالات آنها بر همه واجب است ؟تحقيق در مسائل شيعه تا چه حديبر ما واجب مي باشد.فرق نبي با رسول و امام چيست؟دين و كتب آسماني و پيروان هر كدام از پيامبران اولوالعزم چيست؟ چرا مسيحيت بيشتر رواج پيدا كرده؟ جايگاه بيت المقدس و اهميت آن براي مسلمانان چيست؟ سرانجام حضرت عيسي چه شد؟چرا حضرت يعقوب(ع) پسرش حضرت يوسف(ع) را از ديگر بچه هايش بيشتر دوست ميداشت، آيا عدالت ايشان زير سؤال نميرود؟حضرت ابراهيم(ع) در جواب كافران كه چه كسي اين بتها را شكسته آيا به دروغ متوسل شد؟آيا حضرت يوسف(ع) وقتي پول برادران قحطيزده خود را پس داد، از بيتالمال بود؟اگر امام زمان(عج) ظهور كند، حضرت عيسي(ع) هم ظهور خواهد كرد؟آيا مقامات معنوي انبياء در نزد خدا درجه بندي دارد يعني در مقايسه آنها با يكديگر يكي داراي مقام بالاتر و يكي پايينتر است؟به جز اعتقاد به سه خدايي بودن مسيحيان (پدر، پسر و روح القدس) چه تفاوتهاي بزرگ و كلي اعتقادي بين اسلام (شيعه) و مسيحيت (فرضاً پروتستان) وجود دارد؟با توجه به عقيده ما شيعيان كه همه پيامبران و امامان معصوماند ولي حضرت آدم و حوا در نخوردن از ميوه درخت ممنوعه از دستور خداوند نافرماني كردند. آيا اين عمل آنها با عصمت آنها تناقضي ندارد و از عصمت خارج نميشوند؟  1. 802 از 4632