مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ما سراغ اهل بيت مي رويم از هر كسي كه سؤال كردم مي گويند چون ائمه واسطه اند . سؤال اينجاست كه مگر كرم ولطف ائمه خداي نكرده از خداوند بيشتر است كه ايشان واسطه اند ؟ توضيح كامل عنايت فرماييد
*- راهها و روشهاي مختلف شناخت و معرفت كامل ائمه اطهار را بيان فرمائيد؟
*- روشهاي تقويت ارزشهاو اصولهاي ديني در دورون خود و زندگي خودرا بيان كنيد ؟
*- چگونه عاشق دين و ائمه اطهار خود بشويم ؟
*- اصولا چرا به امامان معصوم مي گويند ؟
1- لطفا شيوه ترويج فرهنگ اطاعت از اهل بيت «عليه السلام » به جاي تشريفات براي اهل بيت «عليهم السلام » رابيان فرماييد ؟ اطاعت بهتر است يا تشريفات و مراسم ؟
-آيا عصمت از گناه و اشتباه و ائمه هدي« عليهم السلام » اكتسابي است يا خدادادي ؟
- چرا امام علي «عليه السلام » دركوچه كه دستان ايشان را بسته بودند از آن زورحيدري خود استفاده نكردند ؟
1- نشانه هاي امام زمان چيست ؟ ظهور !! يا خود حضرت ؟
عشق امام زمان « عليه السلام » يعني چه ؟
1- نشانه هاي ظهور امام زمان«عليه السلام » چند تا ست و آيا با نشانه هاي آخر الزمان يكي است ؟
برطبق حديثي از پيامبر «صلي الله عليه واله » كه فرموده اند { من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليت } بسياري از علماي شيعه توانسته اند هم حقانيت امير المؤمنين « عليه السلام » را اثبات نمايند و هم وجود مقدس آقا امام زمان , حال در روايت آمده كه بعد از ظهور آقا امام زمان و حكومت برزمين به دست پيرزني شهيد مي شوند, پس بعد از اين ماجرا تكليف اين حديث بسيار مهم و متواتر چيست ؟
1- چگونه مي توانيم عنايات حضرت رضا « عليه السلام » و ساير ائمه «عليهم السلام » در ارتباط با ايمان خود حفظ كنيم, چون حفظ آن خيلي سخت تر از به دست آوردن مي باشد ؟
1- لطفا در خصوص معرفت صحيح به مقام عظماي امام عصر« عليه السلام » و حضرت زهراء «سلام عليها » و ساير ائمه «عليهم السلام » تو ضيحات لازم را عنايت فرماييد.
  1. 1687 از 4632