مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كنيم كه بچه هايمان نماز خوان شوند؟ و حرف ما را گوش كنند؟

از كجا بفهميم كه خدا حاجت ما را مي دهد يا نه؟

در اين دنياي نا بسامان تكليف ما چيست ؟

در مورد همين پرسش و پاسخ اگر در مشهد انجام مي دهيد ممكن است يكي از نامه هاي مهم را به من بدهيد؟

نحوه حاجت گرفتن را توضيح دهيد ؟

با عنايت به سخن امام راحل در مورد شهيد مطهري كه ايشان و آثارش را بي اثتثنا مفيد دانستهاند چرا حوزههاي علميه بخصوص مشهد و قم تابحال همايش و يا سمينار و حركتي مشابه حركت امسال صدا و سيما انجام ندادهاند؟

در مورد مؤسسه فرهنگي پيوند با امام توضيح دهيد زير نظر چه كساني است مركزش كجاست و زير نظر چه كسي يا سازماني است؟

چه راهكارها و تدابيريي براي پيوند نوجوانان پرشور با مساجد در نظر داريد؟

لطفاً كتابي را معرفي كنيد درباره دين شناسي كه به اكثر سؤالات بتواند جواب دهد و ما را نسبت به دينمان روشن كند.

چرا در كشور ما دين روز به روز كمرنگتر و در ديگر ملل فهميدند كه تازه بايد دنبال دين بروند؟

من با همه فاميل هايم قطع رابطه كرده ام چون فكر مي كنم مال همه آنها شبهدار است چون اصلا رعايت نميكنند من آدم بدي هستم ؟

چه كنيم تا مساجد ما به رسالت مساجد زمان رسول ا...( نزديك شود صرفاً گفتمان ديني نه، بلكه جنبههاي مصداقي و تطبيق اجتماعي، بومي و محلي؟  1. 1777 از 4632