مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انسانهايي كه به دليل نقص عضو نمي توانند همچون ديگران عمل كنند، پاداش و كيفرشان چگونه خواهد بود؟
1ـ با اينكه 25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي گذرد ولي هنوز اقتصاد ما الگو گرفته از غرب و بانك جهاني است لطفا بفرماييد چرا به مسائل كاربردي پرداخته نمي شود و برنامه اقتصاد اسلامي ارائه و اجرا نمي شود ؟ لطفا توضيح دهيد
وظيفه يك دانشجوي بسيجي جانباز، در اين مقطع انقلاب چيست ؟
اقتصاد باعث ظهور انقلاب اسلامي شد، زيرا ما پيش از اين نيز روزه مي گرفتيم و نماز مي خوانديم؟
*اگر كسي كه اهل ارمنستان است بيايد مشهد زيارتش قبول است ؟
تاثير اينترنت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با چه راه كارهايي مي توان از اين پديده براي گسترش فرهنگ اسلامي بهره جست ؟
ادب برخورد با بيمار از جانب پزشك چيست؟
از چه رو اسلام براي بردگان حق مالكيت قائل نشده ؟
چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟
نظر اسلام درباره برده و برده داري چيست ؟
3- درباره بسيج توضيح دهيد ؟
فرق بين بشر، انسان و آدم چيست؟
  1. 242 از 4632