مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بزرگان دين كه با بردهداري مخالف بودند، چرا در خانه كنيز داشتند؟ چرا با ام ولد ازدواج كردند؟

پدر و برادر و عموها و اقوام ديگرم روحاني هستند. خواستگار غير روحاني زياد دارم. اعتقادات دينشان خيلي خوب نيست. به خاطر حفظ دين، به همه پاسخ رد داده ام. بسيار علاقمندم با يك طلبة سيّد افغاني كابلي نه هزاره اي ازدواج كنم. خواهشمندم در صورت پيداكردن چنين روحاني اي مرا در جريان قرار دهيد.

آيا دختر و پسر قبل از ازدواج مي توانند در مورد ازدواج شان صحبت كنند؟

دختري 21 ساله و دانشجو هستم از كلاس دوم راهنمايي مبتلا به استمنا هستم با توجه به اين كه خانواده ام پايبند به مسائل ديني هستند ولي من از مسائل شرعي كاملاً بي اطلاع بودم، ولي حالا توبه كردم، حالا پسري از من خواستگاري كرده و خانواده ام نيز رضايت دارند كه من با او ازدواج كنم ولي مي ترسم بعدها برايم مشكلي پيش آيد؟ لطفاً راه هاي درمان و بهبود افراد مبتلا را توأم با راهنمائي هاي لازم بفرماييد؟

كسي كه به ازدواج مايل نيست و ازدواج نميكنند، در قيامت بازخواست خواهد شد؟

چندي پيش با مردي آشنا شدم و به او علاقه پيدا كردم، ولي او به خواستگاري من نيامده است. از طرفي خواستگاري دارم كه بسيار به من علاقهمند است. نميدانم منتظر آن مرد قبلي بمانم يا اين كه به ازدواج با خواستگار جديد تن بدهم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

ـ اكثريت قريب به اتفاق خواستگاراني كه براي من آمدهاند، هم كفو من نبوده و بين من و آنها تشابه فكري و فرهنگي وجود نداشته. و لذا تا كنون ازدواج نكردم. از اين جهت مورد نكوهش و سرزنش و ملامت ديگران قرار گرفتهام و مرا به فردي پر توقع متهم ميكنند. نميدانم در مقابل اين فشارهاي آزار دهنده تسليم شوم يا مقاومت كنم؟

اذن پدر در ازدواجي كه براي محرميت است، شرط است؟

اگر همسر كسي از انجام وظايف زناشويي خود داري كند و ازدواج مجدد يا طلاق زن امكانپذير نيست و مرد احتمال دهد منحرف شود، چه بكند؟

اگر با پسري دوست شويم، البته به قصد ازدواج آيا حرام است؟

جواني دبيرستاني هستم به به دختري از اقوام نزديك علاقهمند شدهام، به گونهاي كه ميخواهم حتماً با او ازدواج كنم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

تقريباً پنج سال پيش با پسري كه شش سال از من كوچكتر بود، دوست شدم، پيش از سربازي، پيشنهاد ازدواج كردند،با اصرار زياد قول مساعد دادم، در طول مدت سربازي مكاتبه و تماس تلفني داشتيم. بعد از پايان خدمت گفتند: خانواده با اين وصلت مخالفند.

او ازدواج كرد، ولي من ماندهام با كول باري از غم و اندوه.

با توجه به اين كه نذر كردم و از خداوند خواستم زمينه ازدواجم را فراهم كند، چرا دعايم مستجاب نشد؟ آيا عدم توجه حضرت رضا(ع) به اين معنا است كه مرا دوست ندارد؟!

  1. 2411 از 4632