مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دروغ مصلحتي گناه محسوب مي شود؟
براي كسي كه علاقه مند است فردي با ايمان و متدين باشد ولي از نظر اراده ضعيف و متزلزل است چه توصيه اي داريد؟
چند دستورالعمل عرفاني براي سير و سلوك و تقويت روح بيان كنيد.
براي داشتن چشم گريان هنگام دعا خواندن چه بايد كرد؟
سال هاي گذشته حالات معنوي خوبي داشتم، ولي مدتي سلب توفيق شده ام. لطفاراهنمايي ام كنيد.
وحدت وجود و صحت و سقم آن را توضيح دهيد؟
راه تقويت اراده چيست؟
گناه تهمت بيشتر است يا غيبت؟
براي به دست آوردن رقت قلب، چه بايد بكنيم؟
مي خواهم تزكيه نفس نمايم،امابعداز مدتي متوجه مي شوم كه به اول كاربازگشته ام از تلف شدن عمر خود و نپرداختن به اين امر هم بسيار متاثر هستم چه كار كنم؟
بعد عرفاني حجاب را بيان كنيد.
روش پيدا كردن استاد اخلاق و طريق شناخت آن را بنويسيد.
  1. 471 از 4632