مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجوه صندوق صدقات را ميتوان شخصاً در امور خيريه مصرف نمود يا بايد تحويل كميته امداد داده شود يا از آنان اجازه گرفته شود؟

دعاي به معناي واقعي يعني چه؟ آيا دعا ميتواند جبران كننده ضعف اراده انسان باشد؟

چه تفاوتي ميان شناخت يك موضوع و ايمان به آن وجود دارد؟

دلايل مردم آزاري و پدر و مادر آزادي يك نوجوان چيست؟

مُهر سيّد الشّهدا را وقتي نميشود با آن نماز خواند جرم روي آن را گرفته چه بايد كرد؟

آيا ميشود به جاي نان، ساير مواد خوراكي مثل برنج، روغن و... را به فقرا پرداخت كرد؟

اينجانب يكسال است كه مبلغ 400/000 تومان به يكي از بستگانم قرض دادهام و او از پرداخت آن خودداري ميكند. در كنار اين قضيه اين شخص سالها است كه آرامش را از زندگي من گرفته و با دخالتهاي بي مورد و ايجاد مزاحمت در كار و زندگي من، آسايش من را از بين برده است. خواهشمندم ضمن بازداشت اين فرد پليد، طلب بنده را از وي بازستانده و بار ديگر آرامش را به زندگي من بازگردانيد.

شبهاي زيادي شده كه بدون اراده به خواب رفتهام. از هر روشي استفاده كرده اما به هدف نرسيدهام. عدم كنترل مدت خواب شب و مصرف بيهوده برق زياد مرا عصباني كرده است. به من كمك كنيد.

آيا پوشش فقط براي زنان است؟ شرايط پوشش براي مردان چيست؟

چرا زبان عربي كاملترين زبان است؟

آيا عطسه كردن فرد دلالت بر صبر دارد و اصلاً در روايتي آمده است؟

علم غيب مختص به خدا است. چگونه بعضي از افراد از غيب خبر ميدهند و درست هم درميآيد؟

  1. 300 از 4632