مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرايط قبولي اعمال خصوصا نماز چيست
حكم نماز و روزه در محل تدريس كه از وطن اصليام 80 كيلومتر فاصله داردچيست
آيا نماز درتمام اديان واقوم وجود داشته است
چگونه مي توان با نماز عاشق امام حسين شد
حالات ائمه مخصوصا حضرت علي در نماز چگونه بوده است
در مورد ثواب و فضيلت نماز جماعت توضيح دهيد
نماز و روزه و اعمال حج كسي كه مدتي غسل واجبش را غير صحيح انجام ميدادهچگونه است
خواندن نماز با نيت فرادا اما همراه با جماعت چه حكمي دارد
نماز غفيله چند ركعت است و چه زماني بايد خواند
نماز چگونه انسان را از فحشا و منكرات دور مي كند
تصرف در ساعتي كه به عنوان به ما داده شده و شك در غصبي بودن ان داريمچه حكمي دارد و نماز با ان چگونه
تمام خواندن نماز شكسته و شكسته خواندن نماز تمام چه حكمي دارد
  1. 702 از 4632