مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند و يا فرشتگان پيامبر را از خطا و اشتباه محفوظ مي دارد و يا عقل و بصيرت امامان است كه آنرا حفظ مي كند ؟
عصمت چيست ؟
درباره بينش عميق پيامبران كه يكي از علل عصمت آنان شمرده شده توضيح دهيد ؟
آيا وجود برخي از ويژگي هاي غير عادي در انبياء و امامان آنان را از جنس انسان بودن و در نتيجه الگو بودن براي ديگر انسان ها خارج نمي كند ؟
عصمت در پيامبر و امام چه معني دارد ؟
مقام عصمت براي پيامبران و امامان اكتسابي است يا اعطايي ؟
آيا پس از پيامبران و معصومان چهارده گانه ( عليهم السلام ) كسي ديگر نيز در اين جهان معصوم نيست ؟
آيا پيامبران قبل از بعثت هم معصوم هستند ؟
غير از چهارده معصوم چه كساني معصوم بوده اند ؟
آيا پيامبران و امامان بايد از همه ي گناهان معصوم باشند يا تنها كافي است كه در دايره ي تبليغ دين و بيان معارف و احكام از خطا و تحريف و غرض ورزي مصونيت داشته باشند ؟
دلايل عصمت معصومان چيست ؟
آيا پيامبران و امامان در گناه نكردن و معصوم بودن مجبور بوده اند ؟
  1. 1424 از 4632