مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه عزاداري و گريه بر امام حسين چيست
گاهي با خودم مي گويم كاش خلق نمي شدم واين همه تكليف بردوشم نمي افتادو اگر منظور خدا جود بود پس او مجبور است جواد ب
چرا به حضرت علي ( عليه السلام ) مي گويند امير مؤمنان ولي به حضرت محمّد ( ص ) نمي گويند ؟
نقش صبر امام علي ( عليه السلام ) در وحدت مسلمين چگونه بود ؟
چرا حضرت علي ( عليه السلام ) لباس پاره مي پوشيد ؟
حضرت علي ( عليه السلام ) در مورد پيامبر ( ص ) چه عقيده اي داشت ؟
نام پدر حضرت علي ( عليه السلام ) را بنويسيد . ؟
چرا برادر حضرت علي ( عليه السلام ) را جعفر طيّار مي گويند ؟
با اينكه حضرت امير ( عليه السلام ) مي دانست كه طلحه و زبير به قصد توطئه عليه حكومت آن حضرت به مكّه مي روند چرا مقابله نكرد ؟
كدام آيه قرآن امام علي ( عليه السلام ) را به خاطر فداكاري وي و خوابيدن به جاي پيامبر در ليله البيت ستوده است ؟
چرا علي ( عليه السلام ) در يكجا دنيا را سه طلاقه مي كند و در جاي ديگر مي گويد دنيا انسان را گول نمي زند ؟
حضرت امير ( عليه السلام ) كه فقط مقام امامت را داشت چگونه از پيامبراني مانند ابراهيم كه هم پيغمبر بود و هم مقام امامت را داشته اند افضل و برتر بوده است ؟
  1. 1818 از 4632