مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1 - آيا در قرآن مجيد و روايات معتبر و گفته هاي دانشمندان بزرگ اسلام مدرك روشني بر مساله مـعـراج وجـود دارد ؟2 - آيـا منظور اين است كه پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم با همين بدن مادي يك سير دامنه دار فضايي در آسمانها انجام داده , يا اين جريان در عالم روياو خواب اتفاق افـتـاده اسـت و به عبارت ديگر آيا معراج روحاني بوده است يا جسماني ؟ (1)3 - اگر پيامبر دسـت بـه چـنين سير آسماني زده با چه وسايلي بوده , در حالي كه حتي وسايل فعلي مسافرتهاي فـضـايي در آن موقع وجود نداشته است ؟و از اين گذشته اگر قبول كنيم پيامبر اسلام صلي اللّه عـلـيـه و آله و سلم مسافرت به تمام نقاط آسمان بيكران كرده , يك مشكل بزرگ از نظر زمان پـيـش مـي آيد ,زيرا زمان لازم براي اين كار آنقدر زياد است كه نه تنها با آنچه درباره معراج پيامبر مـي گـويند تطبيق نمي كند , بلكه با تمام عمر پيامبر اسلام صلي اللّه عليه وآله و سلم هم ممكن نيست . 4 - منظور از سير پيامبر به آسمانها با اين همه دردسري كه مسافرتهاي فضايي داردچه بوده است ؟
در تفسير سوره اسرا مي گويند كه در شب معراج بر روشنايي و اطمينان قلب پيامبر(ص) افزوده شد با توجه به كمال پيامبران(ع) اين مطلب راچگونه توجيه مي كنيد؟
در تفسير سوره اسرا مي گويند كه در شب معراج بر روشنايي و اطمينان قلب پيامبر افزوده شد با توجه به كمال پيامبران اين مطلب راچگونه توجيه مي كنيد؟
معراج پيامبر ( ص ) روحاني بود يا جسماني ؟
معناي رؤيت پيامبر نسبت به خدا در معراج چيست؟
كيفيت معراج پيامبر اكرم(ص) چگونه بود؟ لطفاً در مورد علت يا علل نيز نتايج معراج پيامبرص توضيح عنايت فرماييد.

معراج پيامبر اكرم (ص) چگونه صورت گرفت؟ در صورت امكان به طور مختصر و مفيد توضيح دهيد.

با توجه به مضمون دعاي مشلول و ديگر روايات و ادعيه، نحوه توجيه عروج آسماني حضرت مسيح و ادريس و الياس(ع)، آن هم به مدّت طولاني كه شبيه به معراج پيامبر اسلام(ص) نميباشد، چيست؟

چرا خداوند پيامر را به معراج برد؟ به پيامبر در معراج چه چيزهايي نشان داده شد؟

شبي كه رسول خدا(ص) به معراج رفت ، چه معارف و حقايقي را ديد؟

در شب معراج چه حقايقي براي رسول خدا(ص) آشكار شد؟

در سوره اسراء، خدا معراج رسول اللَّه(ص) را سفري علمي و در برگيرنده آيات و اسرار الهي ميداند. نكاتل علمي آن سفر را توضيح دهيد.

  1. 1657 از 4632