مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق ولايت مطلقه و ولايت نسبي چيست؟ چرا عدهاي از شيعيان به ولايت مطلقه و عدهاي به ولايت نسبي قائل شدهاند؟ (آيا سند روايي يا عقلي دارند؟)

آيا اطاعت ازولي فقيه مانند اطاعت ازمعصوم است يا نه ؟

آيا ائمه (از همه چيز مطلع بوده اند؟ آيا از ائمه بعدي هم اطلاع داشته اند؟ آيا از زمان شهادتشان نيز مطلع بوده اند؟

فلسفه استفاده ازمُهر درنزد شيعيان چيست ؟ وسنت پيامبر دراين باره چه بوده ؟

آيا اين حديث حضرت علي (ع) در مورد ناقص بودن عقل زن نسبت به مرد صحت دارد و معتبر است يا جعلي است؟

مفهوم ولايت مطلقه فقيه با تأكيد بر مطلقه بودنش را توضيح دهيد.

آبا ائمه در حد كمال علم به امور مختلف را در نزد خود دارند و آيا اين علم آنها ثابت است يا اين كه به مرور زمان افزايش مي يابد؟

چرا در دين اسلام اينهمه براي امام حسين ( و ديگر ائمه ( گريه ميكنند و فقط يك روز مراسم عزاداري انجام نميدهند بلكه در هر مكان مذهبي و هر سخن مذهبي گريزي به عاشورا ميشود و مردم گريه ميكنند. اين امر باعث ميشود روح افسردگي بر جامعه حاكم شود و اصلاً چنين چيزي به مردم القاء ميشود كه حتي اگر گريه هم نميكنيد تباكي كنيد در حالي كه تباكي اصلاًٍ ريا است آيا دين ما اين را ميپسندد؟

الف )در حكومت پيامبر (وحضرت امير(زنان فعاليت اجتماعي داشتند يا خير ؟

ب )وآيا چهره آنان در برابر نامحرم پيدا بود يا نه وهمراه با زينت بود يا خير ؟

آيا اينكه مي گويند منتسيبن به اهل بيت (هاشمي ها) را درزمهرير مي اندازند ولي جهنمي عام را درآتش صحت دارد؟

با توجه به اين كه زيارت اماكن متبركه كربلاي معلا، نجف اشرف و سامراء در اين برهه از زمان ممنوع اعلام شده، بفرماييد كه :

1- زائرين در طول سفر چگونه بايد نماز بخوانند؟

2- اينكه پس از سفر نماز بايد اعاده شود يا خير؟

(اينجانب مقلد حضرت امامره مي باشم)

در پاسخي كه به سؤال شماره 116/5 اين حقير مبني را سنديت اتفاقات بيعت گرفتن ازحضرت علي عنوان نموده بودم، اتفاقات به نحو خوبي توضيح داده شده بود فقط بعضي مسايل كه منظور سؤال اين بنده بوده است اشاره نشده بوداز جمله مسايلي كه مطرح مي شود مبني بر طناب برگردن حضرت علي( انداختن و يا برخوردهايي كه باحضرت زهراس صورت گرفته است. آيا به استناد به همان منابع كه براي اين بنده ارسال شده است مي توان اين مسايل رانيز اثبات كرد يا خير؟

  1. 1987 از 4632