مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مشكلات ارتباط با حوزه بين دانشگاه چيست؟

چرا خداوند متعال آمريكا و شيطان بزرگ را نابود نمي كند و او را از بين نمي برد؟

من دوست دارم به كربلاي معلا زيارت كنم، ولي هيچ موقعيتي پيش نيامده كه به همراه پدر و مادر بروم. ولي بزرگترها مي گويند شما بچه هستيد و واجب نيست كه برويد، جواب آنها را چه بدهم؟

چگونه مي توان فهميد كساني كه در حكومت اين كشور پست و مقامي دارند و ادعاي راستي و درستي مي كنند، واقعاً راست ميگويند؟

نظر شما در مورد انتخابات مجلس هفتم، چيست؟ و پيروزي جناح راست را تا چه حد مي دانيد؟

مكتب تفكيك يعني چه؟ و چرا به وجود آمد؟ و بزرگان آن كدامند؟

در بعضي از موعظه ها وعاض تأكيد دارند بر مسايلي كه خودشان به آن عمل نمي كنند يا آن كه تأكيد آن قدر بالا است كه عمل به آن باعث مي شود كه از چشم آحاد جامعه عقب مي مانيم و اين عقب ماندگي باعث يك سري عقب گردها مي شود.

آيا صحيح است كه طرح اين سؤالات براي خود من مشخص باشد؟ چون تا حدي براي من طبيعي شده است.

در زمان دفاع مقدس جزء بسيجيان بوده ايم ولي بعد از آن كه گرفتار كار و زن و زندگي شده ايم، ولي ولايت فقيه و رهبري را قلباً و در حد خواستن دوست داريم ولي موقعيت ابرازش را نداريم.

آيا درست است كه ما همة خواسته ها و نيازهايمان را از خدا بخواهيم؟

براي چه اينقدر گراني است؟ اصلاً گراني از چه چيزي مي آيد؟

چرا اينقدر گدا كنار خيابان و كوچه ها است؟

اين قانون چه قانوني است كه اين همه دزد، معتاد و پسر و دختر فراري است، چرا به اينها رسيدگي نمي كنند؟

  1. 1765 از 4632