مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان شكر نعمت هاي خدا را به جاي آورد؟
يكي از دغدغه هاي من ظهور امام زمان(عج) است چه كنم كه محبت امام زمان(عج) دل ما جاي بگيرد و از منتظران واقعي حضرت باشيم؟
مي خواهم از منتظران فرج باشم و فعاليت هاي غير رسمي و مخفيانه بر آن انجام دهم به نظر شما چگونه باشم؟
فرد مذهبي هستم كه بعضي مواقع در اعتقاداتم دچار شبهه مي شوم علت چيست؟
از وقتي وارد دانشگاه شده ام دچار حيرت شده ام و زندگي برايم بي ارزش شده چه كار كنم؟
در مورد شبهاتي كه در مورد مسائل اعتقادي برايم بوجود مي آيد چه كنم؟
لطفا درباره ء پاكدامني مرد و زن چند روايت نقل كنيد.
وقتي به گناهانم و به عدالت و حسابگري خداوند فكر مي كنم، آرامشي ندارم.چه كار بايد كرد؟
درروايات ازبي احترامي و توهين به والدين نهي شده است حال اگر والدين به فرزندشان ستم كردند چگونه ازحق خود دفاع كند به طوري كه موجب ناراحتي آنان نشود
براي اينكه اعمال ما مورد رضايت خداوند متعال قرار گيرد چه اعمالي رابايد انجام بدهيم؟
در جريان خودسازي توانسته ام برزبانم فايق آيم وجلوي گناه به وسيله زبان رابگيرم، اما نمي توانم چشم خود را كنترل كنم، چاره را بيان كنيد؟
براي غيبت توبه كرده ام،ولي زود آن را شكسته ام، لطفامراراهنمائي نماييد؟
  1. 484 از 4632