مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره چرخاندن انگشتر در قنوت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره دست داشتن ساعت و انگشتر در هنگام وضو
پاسخ آیت الله خامنه ای در باره گوش دادن به آواز زنان
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره وقت نماز ظهر وعصر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره آیا ماکارانی خام رابه عنوان کفاره می توان گفت
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره غسل کردن و وضو گرفتن
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی جهت افزایش اعتماد به نفس
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره جلسات روضه برای ائمه علیه السلام
پاسخ آیت الله موسوی اردبلی درباره تعهدات دولت اسلامی با دولت کافر
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره استفاده از وایبر از نظر شرعی
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره سکوت قانونگذار
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره مطالبه مهریه
  1. 95 از 4632