مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در جنگ تحميلي ميزان خسارات جاني و مالي دو طرف چه قدر بوده است؟

چه شهرهايي از فتنههاي مغول مصون ماند و نژاد و اصالت خود را حفظ كرد؟

ماه از چه موادي تشكيل شده است كه تربيع مييابد، در محاق ميشود و اهلّه متفاوت پيدا ميكنند... در حالي كه زمين نمي تواند كوچك يا بزرگتر شود؟

آسانترين و بهترين راه آموزش و ياد گرفتن زبان عربي و انگليسي چيست؟

مذهب حافظ چه بوده است؟

آيا كتابي در بررسي افكار و عقايد شهيد مطهري و دكتر شريعتي به چاپ رسيده است؟

اسامي كتابهاي شهيد مطهري را كه در باب فلسفه و كلام، جهان بيني، عرفان، دين، انسان نوشته شده است براي ما بنويسيد؟

اسامي تمام كتابهايي را كه دكتر شريعتي نوشته يا ترجمه كرده و يا كتبي كه در مورد ايشان به چاپ رسيده است براي ما بنويسيد؟

در صورت امكان راهها، بازيها و... راه كارهايي به نظر شما ميرسد تا بتواند فايده داشته و مثمر ثمر واقع گردد و ما و ديگر دوستان را ياري دهد، بيان فرماييد.

براي برگزاري مسابقه، مثل فوتبال و... از تيمهاي شركت كننده مبلغي براي تهيه هديه براي تيم پيروز دريافت ميشود، آيا اين بازي حرام است؟

براي كسب علوم حوزوي به طور يكه منافات با كارم نداشته باشد مرا راهنمايي كنيد.

چگونه ميتوان برادران كوچكم را به نماز تشويق كنيم؟

  1. 387 از 4632