مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در سورهء مباركه كهف و انبيا از قوم و طايفه اي به نام يأجوج و مأجوج نام برده شده است . لطفاً دراين باره توضيح دهيد.

تفاوت نبي و رسول در چيست ؟ كدام پيامبران را نبي و كدام را رسول مي گويند؟

گويند ساره مادر اسحاق به خاطر حسادت به هاجر قدري از فرج هاجر را بريد تا از زيبايي بيفتد, اما با اين عمل هاجر زيباتر شد. لذا از آن به بعد ختنهء زنان سنّت شد. آيا اين صحّت دارد؟

گويند روز چهارم ذي القعده روز رفع ادريس به آسمان است . يعني چه ؟ ماجراي آن چه بود؟ آياجز عيسي 7كسي به آسمان عروج كرد؟

گويند 25ماه رمضان روز نزول صحف بر شيث نبي بود. ايشان كه بود و چند صحف داريم ؟

در تقويم قديمي آمده است : در بيست و يكم ربيع الثاني , عيسي و مريم به كوه لبنان رفتند.ماجراي آن چيست ؟

در بعض تواريخ 15ربيع الاول را روز ولادت مريم بنت عمران دانسته اند. آيا صحّت دارد؟ آيا ايشان خواهر حضرت موسي است ؟

آيا روز اوّل محرم روز عروج ادريس پيامبر7بود و ماجراي آن چيست ؟

كتاب هاي توارت و انجيل كه مثل قرآن پراهميت بود و اگر كسي به آن بي احترامي مي كرد, گناه حساب مي شد, به چه زباني بود؟

آيا همهء پيامبران كتاب الهي داشته اند؟ چند نمونه را نام ببريد.

در سورهء انبياء, يأجوج و مأجوج در اثر ذي القرنين بوده اند. منظور از اين دو در آيهء 95تا 97يست ؟

اگر آذر عموي حضرت ابراهيم بود, چرا در همهء موارد در قرآن او را پدر تعبير كرده است ؟

  1. 754 از 4632