مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اكثراً گداهايي را مي بينيم كه موقع گدايي اسم ائمه 7را به زبان مي آورند, مثلاً مي گويند تو را به امام هشتم به من كمك كن يا جملاتي از اين قبيل , در صورتي كه ما اطمينان نداشته باشيم آن ها واقعاً محتاجند يا نه ؟ آيادرست است كه به خاطر اين كه اسم مبارك ائمه 7را مي آورند به آنها كمك كنيم يا خير؟

دكتر شريعتي فوت كردند؟ آيا مي توان با خانواده ايشان تماس گرفت ؟ چرا كتاب هاي ايشان را به جوانان معرفي نمي كنند و هيچ صحبتي از او و انديشه هايشان نمي شود؟

آيا درست است كه مي گويند جبران خليل جبران يك نويسنده پوچ گراست ؟ آيا شما خواندن كتاب هاي او را براي جوانان مفيد مي دانيد؟

غريبه و آشنا به خاطر بيماري ام مرا آزار مي دهند و هيچ كس مرا درك نمي كند. لطفا بگوييد چه كنم ؟

آيا پرداخت ماليات به دولت جمهوري اسلامي جزء خمس به حساب مي آيد؟

درمورد آقاي ابطحي

مي خواهم دربارهء دعا و نيايش و اثر آن تحقيق كنم كه تا چه ميزان مي توان در پرتو دعا مشكلات ومصايب و ناكامي ها را تحمل نمود؟ در ضمن پرسشنامه اي دربارهء آن تهيه كرده و به پيوست ارسال نمودم . لطفاً نظرخود را دربارهء آن اعلام نموده و شما هم پرسشنامه اي در اين زمينه تهيه كرده برايم ارسال نماييد.

مؤلّف كتاب كيست ؟ موضوع آن چيست ؟ تعداد روايات و كيفيت تدوين وچگونگي صحت روايات آن را توضيح دهيد.

ـ چرا مؤمنان هميشه در دنيا فقير هستند, ولي ظالمان ثروتمند هستند؟

ـ آيا در روي كرهء زمين زن بيشتر است يا مرد؟

دبير آموزش و پرورش هستم . طبق بخشنامهء وزارتي , دانش آموز دو نوع نمره دارد: يكي كلاسي وديگي امتحاني . دو نوع نمره جمع مي شود و حاصلش نمرهء نهايي او محسوب مي شود. گاهي اين عمل موجب مي شوددانش آموز مردود شود, در عين اين كه در امتحان نمرهء قبولي را گرفته است , مثلاً هشت نمرهء كلاسي دارد و ده نمره ءامتحاني . جمع اين دو هيجده است و نتيجهء نُه است . بعضي از همكاران و مسئولان مي گويند با سرنوشت دانش آموزبازي نشود و بايد به او نمرهء قبولي داد.

نمي دانم چه كار كنم ؟ آيا بايد كمكش كرد تا قبول شود يا طبق مقررات عمل نمود و مردودش كرد؟ مستدعي است مرا كمك كنيد و از بلا تكليفي نجاتم دهيد.

در صورت امكان يك جلد كتاب مقتل كامل سرور آزادگان حضرت اباعبداللّه 7را برايم ارسال كنيد.

  1. 370 از 4632