مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) در چه تاريخي به دنيا آمده است؟
چرا پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) در چهل سالگي مبعوث شدند؟
چرا رسول الله((صلي الله عليه وآله)) دختران خود را به ازدواج كساني در آورد كه آنها را آزار و اذيت كردند؟
آيا پيامبر شهيد شد؟
ماجراي قلم و دوات خواستن پيامبر((صلي الله عليه وآله)) هنگام وفات چگونه بوده است؟
با توجّه به اينكه حضرت ابراهيم((عليه السلام)) مانند رسول الله((صلي الله عليه وآله)) از مقام نبوّت و امامت برخوردار بود، چرا مقام پيامبر از ابراهيم((عليه السلام)) بالاتر است؟
آيا پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) امّت خود را بدون رهبر رها كرد و رفت؟
كدام پيامبر در نوزادي پيامبر بود؟
آيا حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) يك دانشمند نبوده است؟
آيا مي توان با وجود آياتي كه علم غيب را ويژه ي خدا قرار مي دهد و خود پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در آن آيات نفي علم غيب از خويش مي كند، به پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) نسبت علم غيب داد؟
اگر پيامبر دست به سير آسماني]معراج[ زده با چه وسايلي بوده است، با اينكه حتّي وسايل فعلي مسافرتهاي فضايي در آن موقع وجود نداشته است؟
آيا پيامبر اسلام نيز مزاحي كرده اند؟
  1. 2079 از 4632