مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مباني اهل سنّت مورد اطمينان است ؟
محور اساسي مذهب تشيّع چيست ؟
آيا شيعه و اهل تسنن درباره زمان افطار در ماه مبارك رمضان با يكديگر اختلاف دارند ؟
كتب اربعه شيعه كدامند ؟
وَهابيّت چه فرقه اي است ؟
چگونه ممكن است از 73 فرقه اسلامي تنها يكي بهشتي باشد ، در حالي كه همه مسلمانند ؟
شعوبيّه چه فرقه اي است ؟
چرا در اسلام مكتب ها و فرقه هايي ؛ چون : شافعي ، مالكي ، حنبلي محترمند ؟
مذهب شيعه به چند دسته تقسيم مي شود ؟
شيخيه چگونه فرقه اي است ؟
زيديه چه كساني اند ؟
وهابيّت چه گروهي است ؟
  1. 920 از 4632