مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معجزات و كارهاي خارق العادهكه پيامبر(ص) و امامان معصومانجام مي دادند، كارهاي خود آن هاست يا كار خدا؟ اگر كار خود آنها است، درانجام آن مستقل بودند و يا به اذن و اراده خدا انجام مي دادند؟

ملاك خداوند براي انتخاب پيامبران چيست؟(پ)

چرا پيامبران و ائمه زود به شهادت رسيدند و براي آگاهي بيشتر مردم باقي نماندند؟

اگر چه عصر انبياي الهي به پايان رسيده ، ولي آيا كسي مي تواند به مقام و مرتبتي كه پيامبران دست يافته اند، دست يابند؟

آيا مسيحيت راهي آسان براي رسيدن به كمال و قرب الهي است؟

آيا نكته يا نكات مشتركي بين اديان الهي وجود دارد؟

ما مسلمانان اعتقاد داريم كه نجات دهندة عالم بشريت امام زمان است ، نيز عقيده داريم كه حضرت عيسي به امر خداوند زنده است. آيا اين دو در قيامت همراه هم براي نجات بشر مي آيند؟

چرا خداوند نام پيامبران خود را به طور كامل به پيامبران اولي عالم بشريت اعلام نكرده تا به پيروان خود بگويند و هر دين، دين هاي قبل و بعد از خود را به رسميت بشناسند؟

اگر شيطان از جن است، چگونه مشمول فرماني شد كه براي فرشتگان در مورد سجده براي حضرت آدم صادر گرديد؟

چرا در قرآن داستان پيامبران تكرار شده است، خصوصاً داستان حضرت موسي(ع)؟

با توجه به آيه فاعبدوني و أقم الصلوه لذكري؛ مرا پرستش كن و نماز را بر پا دار لطفاً در مورد اين كه آيا اديان ديگر نيز مثل دين اسلام براي نزديكي به خدا نماز را به جا مي آورند يا نه، اطلاعاتي در اختيار ما قرار دهيد.

آيا اعتقاد به ظهور منجي در اديان ديگر همانند دين زردتشت و موسي(ع) وجود دارد؟

  1. 767 از 4632