مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شوهرم معتاد است , فرزندانم استعداد خوبي دارند و از اعتياد پدرشان رنج مي برند. اقوام وخويشان , ما را ترك كرده اند و ممكن است شوهرم براي فروش خانه اقدام كند. راه حل شما براي حل مشكلات ما چيست ؟

چرا انتخاب طلاق به عهدهء مرد است ؟

دانشجو هستم و مشكل من اين است كه در انتخاب همسر دلهره دارم . هر جا خواستگاري رفته ام , به دل ننشسته است . هم اكنون 27سال دارم . مراراهنمايي كنيد.

چرا حق طلاق با مرد است ؟

چرا مرد حق انتخاب زوجات متعدد را دارد, ولي زن نمي تواند همسران متعددي داشته باشد؟

نظر اسلام در مورد تعدد همسران چيست ؟

آيا حجاب براي زن , يك نوع حصار و محدوديت نيست ؟

چند خواهر دارم كه در خانهء پدر مانده اند. چه كنيم تا آن ها به خانهء بخت بروند؟ خواهرانم ويژگي هاي خوبي دارند, ليكن شانس ندارند! گاهي در خانه مورد نكوهش قرار مي گيرم كه تو مقصّري , چون باشوهرت نمي سازي ; از اين رو مردم به خواستگاري خواهرها نمي آيند!

پدر و مادرم را دوست ندارم . دو سه بار به سرم زده از خانه بروم . من از دوم راهنمايي به بعد هم درس مي خوانم و هم كار مي كنم . از اين رو در درس افت كرده ام . نمي دانم به زندگي ادامه دهم يا نه !

آيا شوهر حق كتك زدن زنش را ـ به حق يا ناحق ـ دارد؟

با توجه به تأكيد رسول اكرم 6بر تحصيل علم و دانش آيا شوهر حق دارد مانع ادامه ءتحصيل همسر خود شود؟

ميزان حقوق مرد و زن نسبت به يك ديگر را بيان كنيد.

  1. 2364 از 4632