مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درمان انزوا طلبي و كم رويي ناشي از عدم اعتماد به نفس چيست؟ كاهش سطح ارتباط اجتماعي و فعاليت هاي گروهي چگونه جبران مي پذيرد؟

اگر فطرت انسان به سوي خدا و توحيد تمايل دارد ، پس چرا عدّه اي از اين حس باطني منحرف مي شوند ؟
اگر فطرت انسان به سوي خدا و توحيد تمايل دارد ، پس چرا عدّه اي از اين حس باطني منحرف مي شوند ؟
چرا نظر دانشمنداني را كه معتقد به وجدان و فطرت هستند بايد پذيرفت ؟
فرق بين عادت و فطرت در چيست ؟
چه اعمالي فطري اند ؟
منشاء بيشتر تمايلات داخلي چيست ؟
تفاوت غريزه و فطرت چيست ؟
فرق بين فطرت و غريزه را بيان كنيد .
اگر انسان عادت به انجام اعمال نيك كند ، ديگر آن اعمال ارزش اخلاقي نخواهند داشت آيا چنين دركي از مطلب صحيح است ؟
اگر انسان عادت به انجام اعمال نيك كند ، ديگر آن اعمال ارزش اخلاقي نخواهد داشت آيا چنين دركي از مطالب صحيح است ؟
فرق دين و وجدان چيست ؟
  1. 2462 از 4632