مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي مشتاق رابطه با آمريكا هستند؟

اگر سياسي بد باشد اين حرف امام ( كه فرمودند: سياست ما عين ديانت ماست تناقض دارد.
لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.

چرا در صحنهاي حرم رضوي مردم نميتوانند بخوابند و استراحت كنند؟ بخصوص زوّار

تزئينات حرم رضوي و آينهكاريهاي آن آيا با توجه به فقر عدة زيادي در خود مشهد اسراف نيست؟ اگر وقفي هم باشد آيا با حكم ولي فقيه نميتوان مصارف آنها را تغيير داد؟

چرا موشكهاي دوربرد ايراني به سطح توليد انبوه نرساندند؟

چرا ائمه جمعه جايگاه خود را در زندگي نسل امروز ايران از دست داده است؟

به نظر شما آيا قانون مطبوعات كشور ما نيازي به تغييري ندارد؟

چرا هنوز در فرهنگ ما مردم به نوعي ميترسند كه با مأمور دولت برخورد داشته باشند حتي اگر حق با آنان باشد؟

حكومت نارني چه ؟
حكومت آنارشيسم يعني چه؟
مسايل و پيش زمينههاي كودتاي ونزوئلا چه بوده است؟

آيا راه سعادت اين است كه همچون صلحا و عرفاي عزلت نشين و رقيق القلب، در جهت نجات خود بكوشيم يا همچون دكتر شريعتي و يا شيخ حسن جوري در راه جامعه همه چيز خود رادر طبق اخلاص نهيم؟

چرا همة كشورها به ما به چشم مرتجع و تروريست مينگرند؟

  1. 1736 از 4632