مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه نامگذاري حضرت فاطهم به فاطمه و زهرا چيست
آيا خانه خدا قبل از حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل وجود داشته است
حضرت موسي چگونه از دنيا رحلت فرمودند
صحيفه حضرت فاطمه (س) اكنون در نزد كيست؟
روزه گرفتن از چه زماني بر انسان واجب شد و كيفيت آن چگونه بوده
چـگونه است كه حضرت زكريا در عين اينكه از خداوند درخواست فرزند مي كند , وقتي ملائكه به ايـشان مژده فرزند مي دهند , به خداوند عرض مي كند كه چگونه ممكن است كه من داراي فرزند شوم در حاليكه خودم پير و همسرم پير و عقيم گشته است ؟
چگونه زليخا در سن نود سالگي دوباره جوان شد؟
زمينه ها و عوامل جنگ موته چه بود؟ سر انجام آن چه شد؟
چرا با وجودي كه پيامبر(9) ميدانست عايشه از موقعيت همسري با ايشان سوء استفاده خواهد كرد، با او ازدواج كرد. آيا تنها به دليل تباليغ دين و پيوند بين قبايل اين كار را انجام دادند؟

حضرت رسول اكرم(ص) داراي چند همسر بودهاند؟ نام و سنّ هر كدام را با سند معتبر بيان كنيد. در ضمن كتاب هايي را كه بر مطلب سؤال شده دلالت دارد معرفي نماييد.

آيا حضرت رسول اكرم از حضرت خديجه(س) حضرت زهرا(س) را داشت و يا فرزندان ديگر نيز از او داشت؟

حضرت رسول اكرمص داراي چند همسر بودهاند؟ نام و سنّ هر كدام را با سند معتبر بيان كنيد. در ضمن كتاب هايي را كه بر مطلب سؤال شده دلالت دارد معرفي نماييد.

  1. 2201 از 4632