مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا سخنرانان فقط در يك زمينه - مثلا اخلاقي - سخنراني مي كنند، آيا بحث دشمن شناسي ضرورت ندارد؟
علت وجود تعطيلات رسمي چيست؟ آيا موجب ركود اقتصادي و... نمي شود؟
مشورت با زنان چگونه است؟
براي مبارزه با بي عدالتي موجود در جامعه، چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
دليل بي حجابي در جامعه اسلامي ايران چيست و براي مقابله باآن چه كار بايدكرد؟
علل بي رغبتي جوانان به اسلام و مسايل معنوي چيست؟
با اين وضعيت دانشگاهها، آيا فريضه ء امر به معروف و نهي از منكر بر ماواجب است؟
بصيرت و آگاهي و راه رسيدن به آن را توضيح دهيد؟
پوشيدن لباس روحانيت با اين مقدار زياد پارچه اسراف نيست و آيا ضرورت دارد؟
چرا گروه هاي امر به معروف، نسبت به اين همه بي حجابي و فساد جوانان،عكس العمل نشان نمي دهند؟
فلسفه زنجير زدن در عزاداري چيست؟
در انتخاب شغل ترديد مي كنم و به اندك بهانه اي آن را رها مي كنم؟
  1. 179 از 4632