مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا درست است كه مي گويند آقاي خاتمي به سيستان رفتند، موقع انتخابات گفتند كه پيامبرص در غدير خم از كلمه ولي تعبير به دوست و از ولايت تعبير به حب نموده اند؟

رفتن به عتبات عاليات به طور غير قانوني آيا اشكال دارد؟ توضيح دهيد.

رزق وروزي به جه معناست؟ وكتابي را دراين زمينه ذكر كنيد جهت مطالعه ومعني اين حديث از حضرت عليع چيست كه مي فرمايند ؟ با شخصي كه روزي زياد دارد شريك گرديد زيرا شركت با او روزي را شايسته تر مي گرداند وبهره مندي را نيكوتر مي كند

راه هاي ديدن امامان عو پيامبرص درخواب چيست ؟

1- چرا حضرت عليع زماني كه بعد از آن سه خليفه به زمامداري مسلمين رسيد آن كتاب قرآن جامع و تفسير كامل كه حضرت عليع آن قرآن را به دست خط خود وتفسير كامل نوشته بود انتشارتدادند؟(علت اين موضوع را بيان كنيد)

2- اگر انساني بخواهد درقطب شمال يا جنوب نماز بخواند بايد چگونه تشخيص دهد كه كي وقت شرعي نماز است؟

3- خلفاي سه گانه (ابوبكر،عمر،عثمان)چه كارهايي براي اسلام ودين انجام دادندكه باعث پيشرفت، وچه كارهايي انجام دادندكه باعث بدبختي جامعه اسلامي شد؟

آيا كسي كه گناه كرد مي تواند به خودش صدمه برساند؟ يا به عشق امام حسينع بدن خود را خوني كند، به غير از قمه زدن؟توضيح دهيد.

چه كسي پهلوي حضرت زهراس را شكست؟ وچه كسي به بازوي آن حضرت شمشير زد؟

فلسفه قيام عاشورا چيست؟ ازهمان اول قيام امام حسين ع كارهايي انجام دادند كه هر كدام ازآنها فلسفه خاصي دارد مثلاً با يزيد صلح نكردند؟ چرا؟ زنان را با خود آوردند چرا؟ حضرت علي اكبر را آوردند؟.... اگر مي توانيد براي ما كتابي در اين مورد معرفي كنيد.

چرا بايد دشمنان امامان را لعن كنيم؟

اگر كسي از روي عشق زياد به امام حسينع، امام حسينع را خدا بنامد، نشستن درآن مجلس چگونه است؟ و وظيفه ما درقبال اين حرف مداح چيست؟ و ما كه در جلسه امام حسينع هستيم بايد چه چيزهايي را رعايت كنيم و مواظب چه چيزهايي باشيم وبه طوركلي وظيفه ما چيست؟

تاريخچه عزاداري امام حسينع چيست؟ امام حسين كيست؟ آيا درست است كه جلسه امام حسينع كه مي آييم با نيت درست تمام گناهان صغيره وكبيره مي ريزد؟

1- چرا كنية امام حسينع اباعبدا...مي باشد؟

چرا قبرمطهر حضرت 6گوشه دارد؟

2- آيه اي درقرآن كه مضمونش اينست كه : عجله كار شيطان است؟

آيه اي درقرآن كه مي گويد : اي پيامبر به مقدسات آنها اهانت نكن تا آنها مقابله به مثل نكنند؟

3- آيا برگزاري عيد الزهرا با اين سبك و سياق كه مرسوم است وبعضاً حرفهاي ركيك وفحشهاي زشت به خلفاي ثلاثه مي زنند شرعا ًصحيح ومجازاست؟

4- طريقه به درك واصل شدن عمر را لطفاً توضيح دهيد؟(مفصلاً)

5- مطلبي درباره نسبت عمر دركتاب اسرارآل محمدص آمده كه مي گويد پدرش هم پدربزرگش بوده وهم دائي او ومادرش هم، هم خواهرش بوده وهم عمهاش؟

  1. 1990 از 4632