مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سنگسار يعني چه ؟

زنا و ربا يعني چه ؟

سنگسار يعني چه ؟

پدرم مريض است و از نظر مالي در وضعيت بسيار بدي قرار داريم و قادر به اداره زندگي نيستيم , از شما تقاضاي كمك داريم ؟

در اين دوره و زمان وظيفه ما در مورد امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ وقتي كه ما مي دانيم كه نميتوانيم امر به معروف كنيم و يا اگر امر به معروف كرديم به ما بگويند: (به تو مربوط نيست) وظيفه ما چيست؟

بحمدالله تقريباً مشكل ارتباط او با من كم كم حل ميشود و از دست او رها ميشوم. فقط ترس آن دارم كه به خانه ما زنگ بزند و آبروي مرا بريزد. من به نصيحتهاي شما گوش كردم. در اين مورد باز مرا راهنمايي كنيد و درمورد برنامه درسي براي كنكور راهنمايي نماييد.

وضع اقتصادي كشور در دوره آقاي هاشمي و دوره آقاي خاتمي چگونه است؟ به نظر شما آيا پيشرفتي صورت گرفته است؟

چگونه بايد با جوانان برخورد كرد كه حرف حق را بپذيرند؟

دادگاه ويژه روحانيت چگونه است و آيا در قانون آمده است؟

عوامل ايجاد امنيت و موانع ايجاد آن را توضيح دهيد.

در يك مدرسه شبانه روزي مربي بودم. يكي از سرپرستهاي مدرسه نسبت به نماز بي اهميت بود و با يك پسر دوست بود. وقتي مسئولان اداره از من جويا شدند، من واقعيت را گفتم و آنان او را از سرپرستي مدرسه بركنار كردند. حالا احساس گناه ميكنم. آيا لازم است از او حلاليّت بطلبم؟

نصيحتم نكنيد، آيه برايم نخوانيد، فقط بگوييد خدا چرا اين قدر بين بندگانش فرق گذاشته است؟!

  1. 360 از 4632