مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علل رواني انحراف از دين را بيان كنيد .
علل اجتماعي انحراف از دين را شرح دهيد ؟
علل فكري انحراف از دين و شاخه هاي آن را بيان كنيد .
راه مبارزه با علل انحراف چيست ؟
در برابر انحرافات اجتماعي چه وظيفه اي داريم ؟
عوامل انحراف انسان از مسير عبوديّت چيست؟
اگر كسي باعث انحراف ديگري شده راه جبران چيست؟
چـرا روزي مسلمانان بر اكثريت مردم متمدن روي زمين حكومت مي كردند و قافله سالاركاروان تمدن بودند ; ولي امروز دنباله رو ملل پيشرفته جهان شده اند ؟
يك جوان از چه راههايي مي تواند با نماز و قرآنانس بگيرد ؟
براي انس بيشتر با نماز چه راههايي وجود دارد
آيا پاسخ بدي ديگران را به خوبي دادن دليل ضعف شمرده نمي شود؟
1- آيا اگر آدمي كارهاي بدزياد كرده بود و بعدا به راه راست هدايت شد, خدا همه گناهان او را خواهد بخشيد ؟
  1. 523 از 4632