مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيهء شريفه ء: كلمة چه معنا دارد و نقش اين كلمه از لحاظ دستور زبان عربي در اين جمله چيست و همين طور كلمهء چه نوع كلمه اي است ؟

در آيهء دوم سورهء بقره , ذلك براي اشاره به دور است , پس چرامنظور از معناي آن قرآن كريم است ؟

منظور قرآن از سيصد و نه (309 سال خواب اصحاب كهف , سال شمسي است يا قمري ؟

بهترين و جامع ترين ترجمهء قرآن را معرفي كنيد.

بهترين و جامع ترين تفسير قرآن به نظر شما كدام است ؟

آيا شما مي توانيد از طريق نامه يا نوار ما را در جهت حفظ قرآن ياري نماييد؟

جهات اعجاز قرآن كدام است ؟

منظور از در آيهء 1سورهء انعام چيست ؟

منظور از آيهء چه مواردي را شامل مي شود و شأن نزول آيه چيست ؟

منظور از كلمهء در آيهء 221سورهء بقره چيست ؟

اصلاح عمل براي انسان توجيه عقلاني دارد, چون ضعيف خلق شده است , اما نسخ ومقطعي بودن برخي آيات قرآن چگونه توجيه مي شود با اين كه عقيده داريم قرآن معجزه است و جاودانگي دارد؟

افتادن قرآن كريم از دست به طور سهوي چه حكمي دارد, آيا اين گفته كه اندازهء وزن قرآن ,بايد طلا يا خرما داده شود, صحيح است ؟

  1. 2649 از 4632