مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ايا امامت ارثي است و اگر امامت ارثي نيست چگونه از امام حسين ( عليه السلام ) به بعد امامت به فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) يكي پس از ديگري رسيده است ؟
كيفيّت اثبات امامت سائر امامان معصومين ( عليهم السلام ) چگونه بوده است ؟
آيا آيه « و امرهم شوري بينهم » دلالت ندارد كه انتخاب رهبر به عهده امّت است ؟
چرا امام بايد از جانب خدا تعيين شود ؟
اگر تعيين خليفه شورايي باشد ، مقبوليّت خواهد داشت ؟
اگر خلافت و رهبري جامعه اسلامي به صورت اجماع حاصل شود چه اشكال دارد ؟ همان طوري كه بعد از رسول اكرم ( ص ) اتّفاق افتاد ؟
اگر خليفه اي كسي را به جانشيني خود برگزيند ، آيا شكل جامعه اسلامي در امر رهبري حلّ نمي شود ؟ مانند كاري كه خليفه اوّل نسبت به خليفه دوّم انجام داد .
آيا امامت به صورت موروثي بوده است ؟
آيا اطاعت از معصومين ( عليهم السلام ) حدّي است ؟
چه سخناني را از پيغمبر ( ص ) و ائمه ( عليهم السلام ) بي چون و چرا بايد پذيرفت ؟
وضع كسي كه يك روز در ولايت حضرت علي ( عليه السلام ) نباشد چگونه است ؟
چه بايد كرد تا علاقه ما به امامان معصوم ( عليهم السلام ) زياد شود ؟
  1. 1104 از 4632