مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا از بين همهء صفات الهي به عنوان اصول دين انتخاب شده است ؟

اين كه مي گويند امامان و پيامبران , مرده و زنده ندارند, يعني چه ؟ آيا روح آن ها بعد از مرگ عادي به تن بر مي گردد؟

آيا روح انسان از نظر علمثابت مي شود و آيا روح مستقل است؟

آيا روح انسان را مي تواناحضار و يا با او ارتباط بر قرار كرد؟

آيا روح انسان مي تواندمحيط انسان را درك كند و در آن تأثير بگذارد؟

چرا روح انسان نامريي وغير قابل درك است؟

درخصوص جمله انا قتيل العبرات توضيح دهيد. آيا مستند است؟

زنان علاقه دارندكه مرد تنها او را دوست داشته باشد. پس چگونه است كه زنان مؤمنه در بهشت راضي خواهند شد كه مردان مؤمن , زنان ديگري مثل حورالعين را داشته باشند؟

آيا حركت به سوي تكامل فقط در زندگي دنيوي امكان دارد يا در عالم برزخ ادامه پيدا مي كند؟ آيا مراسم شب هفت , چهلم و سالگرد تأثيري در وضع برزخي دارد؟

پنج تن آل عبا چه كساني هستند و چرا به اين نام ناميده شده اند؟

قي كردن يعني چه ؟

شعار (ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند) را چه كساني مطرح كردند؟

  1. 1195 از 4632