مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نماز حضرت عيسي كه در كتاب است , چند ركعت است و به چه صورت خوانده مي شود؟

وهابيان به چه علّت مورد اعتراض شيعيان قرار دارند؟ آنان ها عقايدي دارند كه با قرآن سازش ندارد؟

آيا درست است كه وهابيون و دشمنان اهل بيت چند بار قبر مطهر حضرت علي 7و امام حسين و ساير اصحاب آن بزرگواران را خراب كرده اند؟ آيا قبر آنان جابه جا نشده است ؟

اديان و مذاهب براي كنترل و رساندن بشر به كمال آمده اند, اكنون سؤال است كه فلسفهء اين آفرينش چه بوده كه انسان آفريده شود و نفس امّاره هم به او داده شود, در نتيجه دچار جنايت و شهوت راني شود و بعد در اين دنيا يا دنياي ديگر محاكمه و مجازات شود؟ حالا گيريم كه انسان به كمال هم رسيد آخر كه چه ؟

چگونه مي توان جميع تصوراتي كه اديان گوناگون از خداوند متعال ارائه مي كنند صادق دانست ؟

خداوند چگونه با پيامبران صحبت مي كرد؟

لطفاً كتاب هايي را كه در مورد اديان كليمي و مسيحي و زرتشتي و تشيع و تسنن باشد, معرّفي كنيد.

نام مادر حضرت موسي 7چيست ؟

چرا خداوند متعال راضي شد حرمين شريفين (مكه ومدينه ) و عتبات عاليات در دست وهابي ها و صدّاميان باشد, ولي دست مؤمنان از آن كوتاه باشد؟!

به طور قطع , حالات و صفات و اخلاق مذموم و رذيلهء پدر ومادر به فرزندان منتقل و زمينهء انحراف آنان را فراهم مي كند و از طرف ديگرشيطان و نفس اماره از همين علت استفاده و آنان را گمراه مي كنند; حال بگوييد:فرزندان چه گناهي كرده اند كه بايد به آتش والدين بسوزند؟! گناه شيطان چه بود, اگر حضرت آدم و حوّا نتوانستند خود را از وسوسهء شيطان دور نگهدارند؟

خانوادهء من از غُلات صوفيه و و شيطان پرست و منكر نماز هستند; از اين جهت , شش هفت سال پيش , من به دين اسلام و مكتب تشيع گرويدم و خانواده ام را ترك كردم . مدتي كارگري كردم تا در دانشگاه قبول شدم . در ابتداي سال 77فارغ التحصيل شدم و چون كار پيدا نكردم , به خانه برگشتم و همهء خانواده به جزپدرم تشيع را پذيرفتند, ولي پس از مدتي به خاطر بي كاري دوباره طرد شدم .

آيهء يعني چه ؟ آيا يهوديان پيغمبران رامي كشتند؟!

  1. 763 از 4632