مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

من درباره بچه ها كه به تكليف مي رسند نمي دانم كه چطور آنها را علاقمند به نماز و تكاليف ديني كنم مشكل دارم اگر كتابي منبع شخصي عالمي و يا كسي هست كه راهنماييم كند ؟

در زمان غيبت چگونه ولي امر مسلمين انتخاب مي شود و ما چگونه به اعلم بودن او پي ببريم؟

در مورد متولي هاي مسجد و سازمانهاي مسؤول در مورد اين سنگر اسلام توضيح بفرماييد. چرا مساجد اينقدر راكد وبي جاذبه هستند و چه راهكاري را در اين زمينه (پويايي مساجد) پيشنهاد مي كنيد.

چگونه مي توان از طريق داستان نويسي بهتر و بيشتر انسانيت را آن گونه كه دين اسلام خواسته به مردم معرفي كند و آيا شخصي كه مي خواهد در داستانهايش به مسائل مذهبي اشاره كند آيا با استفاده از توضيح المسائل و داشتن اطلاعاتي درباره احكام اجازه ي نوشتن چنين مسائلي را دارد؟

چرا همه سود و سرمايه دولت دست 20 درصد از قشر ثروتمند جامعه است و 50 درصد از سود و پولهاي هنگفت حاصل از فروش نفت و ... به همين 20 درصد تعلق مي گيرد آيا مشاركت مردمي اين است؟ از 50 درصد سود و سرمايه حدود 2 درصد و شايد كمتر از 2 درصد مربوط به قشر پايين جمعيت است؟ آيا اين هدف انقلاب و حمايت از فقرا بود؟ آيا ايران و سرزمين اسلامي ما مربوط به همين 20 درصد از جامعه است پس فقران جامعه و قشر ضعيف جامعه چه كنند؟

جايگاه دختران در جامعه اسلامي چيست؟

عشق و عاشقي نسبت به غير هم جنس خود از نظر دين و اسلام چگونه تلقي مي شود؟ (از نوع مثبت و منفي)

در سفري كه سعادت الهي نصيب حقير فرمود در مكه معظمه هنگامي كه خواستيم با برادران ديني از ممالك ديگر ارتباط برقرار كنم متوجهشدم توان مكالمة عربي را ندارم حال آنكه برادران ديني ممالك ديگر هندي الجزايري و .... بسيار مسلط مكالمه عربي مي نمودند هنگامي كه به برادران ديگر ديني غير هموطن عرض مي نمودم كه مكالمة عربي نمي دانم مي گفتند چگونه به اين زيبايي قرائت قرآن مي كني حال آنكه مكالمة عربي نمي تواني عيب كار در كجاست و چگونه به عنوان يك مسلمان مي توانيم مكالمة عربي بياموزيم؟

اگر دزدي براي دزدي وارد خانه اي شود و صاحب خانه براي دفاع از مال و ناموس خود او را عمد يا غير عمد بكشد. حكم اسلام در مورد قاتل چيست؟ آيا او را به قصاص محكوم مي كنند؟ و چرا در جامعه امروزي فرد توسط قوة قضائيه به قصاص يا ديه محكوم مي شود؟

با توجه به اينكه غير مسلمان نجس است لطفاً دليل آيه 4 سوره مائده را (طعام اهل كتاب براي شما و طعام شما براي آنها حلال است) چيست؟

علم اعدادچيست؟و كساني كه به اين علم تسلط دارند آيا مي توانند از آن استفاده ابزاري در برابر مشكلات روزمره (درباره امور كلي دين) در برابر دشمنان را نمايند يا بعضي بايدها و نبايدهارا بايد مد نظر داشته باشد. حضرت آيت الله خامنه اي را در جايي شنيدم كه به اين علم واقف هستند آيا درست است و اگر درست است چرا از اين علم در مورد دشمنان اسلام (اسرائيل و ...) استفاده نمي كنند.

چرا با موضوع ايجاد خانة عفاف مبارزه شد و از تصويب آن جلوگيري شد از لحاظ دين ايجاد چنين مكاني چه حكمي دارد آيا ايجاد چنين مكاني با مفاسد بزرگ اجتماعي مبارزه نميكرد؟ آيا يك جوان مسلمان كمتر به گناه كشيده نميشود؟ و بعداً واقعاً از روي عقل همسر آيندة خود را انتخاب نميكند؟ نه از روي هوي و هوس! آيا به نظر شما در يك مملكت اسلامي پاك بودن جوانان بيشتر اهميت دارد يا چيز ديگر؟

  1. 898 از 4632