مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا قرآن كتابهاي ديگر يعني تورات، انجيل و مجوس را خوب ميداند؟

اديان و مذاهب رايج در هندوستان كدامند و اكثر مردم آن سرزمين به كدام دين گرايش دارند؟

آيا ميكائيل حضرت عيسي ميباشد كه پس از مرگ به عنوان يك فرشته و با نام ميكائيل نزد خداوند ميباشد؟

يكي از ثروتمندان زمان حضرت موسي (ع) كه با ثروتش در زمين فرو رفت چه نام داشت؟

كدام زمين يك بار آفتاب بر آن تابيده است؟

چرا مذهب شيعه به چند فرقه منشعب شده است؟

در هنگام بعثت حضرت عيسي(ع) در ايران چه سلسله و چه كسي حكومت داشت؟

در خصوص تاريخچه قوم يهود و خلقيات يهوديان اطلاعاتي را در اختيار ما قرار دهيد.

آيا قبل از حضرت آدم، انسانهاي ديگري روي زمين زندگي ميكردند؟

در دين اسلام و در تمامي اديان آسماني آمده است كه اولين انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستيم. سرخپوستان و بوميان آمريكا به جايي كه دور تا دورش را آب گرفته رفته اند. با توجه به اين كه آن زمان قايق نبود و آدم و حوا هم در آسيا فرود آمده بودند و زندگي مي كردند ، اين امر چگونه ممكن است؟

مسلماني كه تنها بدليل مسلمان بودن نياكانش مسلمان بوده و اعتقادي به احكام و دستورات ديني ندارد، اما در آداب و رفتار فردي و اجتماعي، رعايت حق و ناحق و احترام و ادب را انجام دهد، آيا اعمالش مورد قبول خداوند مي باشد.

آيا ديني غير از دين اسلام مانند مسيحيت مورد پذيرش خداوند مي باشد؟

  1. 739 از 4632